Të Mirat Detare: 5000 euro për klubin e basketbollit, ulen kompensimet për qiramarrësit e plazheve

0

Në mbledhjen e mbajtur para disa ditëve, bordi i të Mirave Detare ka aprovuar një shumë prej 5000 euro si sponzorizim të klubit të basketbollit “Ulqini”.

Ky sponzorizim u miratua me kërkesë të vetë klubit.

U aprovuan edhe vendimet për shlyerjen e një pjese të mirë të kompensimit për shfrytëzuesit e plazheve Sulejman Bajramoviq (Tropicana) dhe Kolë Nushi (Noki Beach). Kato shfrytëzues u drejtuan me kërkesë par zvoglimin e kompensimit për objektet në plazhe ta cilët nuk i kanë shfrytëzuar gjatë vitit 2014.