KZSH: Zgjedhjet në dy vendvotime në Ulqin do të përsëriten

0

http://sat-rent.de/deribbebe/6850 Komisioni Zgjedhor i Shtetit ka vendosur që të pranojë ankesat e Demokratëve, me cka zgjedhjet në Darzë (nr. 13) dhe vendvotimin nr.34 në objektin e ndërmarrjes komunale , do të përsëritën.

follow url

source site Demokratët janë ankuar se në disa vendvotime në Ulqin ka pasur parregullsi të cilat kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve.

http://heatherbestel.com/2014/01/little-steps-big-change/?replytocom=7381

binary options brokers make money Në këto dy vendvotime në zgjedhjet e fundit lokale kanë votuar mbi 700 qytetarë.

no fixed address vancouver speed dating