Komuna e Ulqinit organizon trajnim për shkrimin dhe implementimin e projekteve Evropiane

0

Duke u nisur nga fakti që baza e ekonomisë tonë ndermarrjet e vogla dhe të mesme, Komuna e Ulqinit në bashkëpunim me Akademinë Europiane për trajnim po realizon trajnimin dy-ditor për afaristët nga Ulqini.

IPA fondet jane të drejtuara edhe subjekteve private të cilët kanë qëllim të investojnë në përparim ne sferat e turizmit, shërbimeve, prodhimtarisë, bujqësise dhe shumë fushave të tjera në të cilat afaristët tanë janë aktiv. Komuna e Ulqinit ka vendosur të organizojë një trajnim për aplikim dhe përgaditjen e projekteve me ekspertin nga fusha e fondeve evropiane dhe atyre nderkombetare.

Është e sigurt që ky aktivitet do i shërbeje kompanive nga qyteti jonë të shfrytëzojnë më tepër fondet evropiane në të ardhmen.