Hapet përsëri tenderi për Kalanë. Në të mëparshmin nuk u paraqit askush

0

Ministria e zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit ka hapur përsëri tenderin për rregullimin e rrugëve në Kalanë e Ulqinit. As në tenderin e mëparshëm nuk u paraqit asnjë kompani.

Për informacione më të detajuara të interesuarit mund të vizitojnë portalin e Drejtorisë për prokurime publike.